CC sähköpostissa – mitä se tarkoittaa?

CC sähköpostissa on yleisesti käytetty termi, joka tarkoittaa hiilikopiota. Termi on peräisin kirjoituskoneista, joissa käytettiin hiilipaperia saadakseen kopioita kirjoituksesta. 

Sähköpostissa CC tarkoittaa kopion lähettämistä henkilölle, joka ei ole varsinaisesti vastaanottaja.

CC-kenttää käytetään usein silloin, kun halutaan lähettää kopio sähköpostista muille henkilöille, jotka eivät ole suoraan vastaanottajia. Tämä voi olla hyödyllistä, kun halutaan pitää muita henkilöitä ajan tasalla tai kun halutaan varmistaa, että tietty henkilö on tietoinen viestistä. 

CC-kenttä on myös kätevä tapa lähettää kopio sähköpostista itselleen, jotta viestiä on helppo löytää myöhemmin.

BCC-kenttä puolestaan tarkoittaa Blind Carbon Copya, eli sokeaa hiilikopiota. Tämä kenttä toimii samalla tavalla kuin CC-kenttä, mutta vastaanottajien osoitteet eivät näy muille vastaanottajille. 

BCC-kenttää käytetään yleisesti silloin, kun halutaan lähettää kopio sähköpostista henkilölle, mutta ei haluta, että muut vastaanottajat tietävät siitä.

Mitä tarkoittaa CC sähköpostissa?

CC on lyhenne sanoista ”carbon copy”, joka tarkoittaa hiilikopiota. Termi juontaa juurensa kirjoituskoneista, joissa hiilipaperia käytettiin kopioimiseen. Kun käyttäjä lähettää sähköpostia ja lisää jonkun henkilön CC-kenttään, hän saa kopion sähköpostista, mutta ei ole varsinainen vastaanottaja. 

Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat pitää jonkun henkilön ajan tasalla tai jos tarvitset todisteen siitä, että olet lähettänyt sähköpostin jollekin.

CC-kenttä on yksi sähköpostin tärkeimmistä kentistä, ja se löytyy yleensä lähettäjän, vastaanottajan ja aiheen kenttien vierestä. CC-kenttä on yleensä merkitty ”CC:” tai ”Kopio:”. Monet sähköpostiohjelmat antavat käyttäjien lisätä useita henkilöitä CC-kenttään.

CC-kenttää käytetään yleensä silloin, kun halutaan lähettää sähköposti useammalle henkilölle kuin vain yhdelle vastaanottajalle. Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat pitää useita henkilöitä ajan tasalla tai jos haluat jakaa tietoa useamman ihmisen kanssa. 

CC-kenttää käytetään myös silloin, kun haluat lähettää kopion sähköpostista henkilölle, joka ei ole varsinaisesti vastaanottaja.

Yleensä CC-kenttää käytetään silloin, kun halutaan lähettää tietoa henkilöille, jotka eivät ole suoraan mukana keskustelussa. CC-kenttää käytetään myös silloin, kun halutaan lähettää sähköposti useammalle henkilölle, mutta ei haluta, että kaikki vastaavat kaikille.

CC sähköpostin käyttö

Sähköpostin käyttö on yksi tärkeimmistä tavoista kommunikoida ihmisten kanssa nykypäivänä. CC on lyhenne sanoista ”Carbon Copy”, ja se on yksi tapa käyttää sähköpostia. CC-toimintoa käytetään yleensä silloin, kun halutaan lähettää kopio sähköpostiviestistä henkilölle, joka ei ole varsinaisesti vastaanottaja.

CC-toimintoa käytetään yleensä silloin, kun halutaan sisällyttää henkilö sähköpostikeskusteluun. Tämä voi olla hyödyllistä, kun halutaan pitää henkilö tietoisena keskustelusta, mutta ei tarvitse välttämättä vastata viestiin. CC-toimintoa voidaan käyttää myös silloin, kun lähetetään ryhmäsähköpostia ja halutaan, että kaikki ryhmän jäsenet ovat tietoisia keskustelusta.

CC-toimintoa käyttäessä on tärkeää muistaa, että sähköpostitilin postilaatikko voi pullistua, jos sitä käytetään liikaa. 

CC-toimintoa käytettäessä on tärkeää myös muistaa, että kaikki vastaanottajat näkevät toistensa sähköpostiosoitteet. Tämä voi olla yksityisyyden suojaan liittyvä ongelma, jos halutaan pitää henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet salassa. Tällöin on parempi käyttää BCC-toimintoa.

CC sähköpostin hyödyt

Tehokkuus

CC-toiminto on hyvä tapa lähettää sähköpostia useille vastaanottajille samanaikaisesti. Tämä vähentää tarvetta lähettää useita sähköposteja eri vastaanottajille, mikä säästää aikaa ja vaivaa. CC-toiminto on erityisen hyödyllinen, kun lähetät sähköpostia ryhmälle, joka tarvitsee tietoa keskustelusta, mutta ei välttämättä osallistu siihen.

Avoimuus

CC-toiminto lisää avoimuutta sähköpostikeskustelussa. Kun käytät CC-toimintoa, kaikki vastaanottajat tietävät, keitä muut vastaanottajat ovat. Tämä auttaa välttämään epäselvyyksiä ja varmistaa, että kaikki ovat tietoisia keskustelusta.

Viestinnän hallinta

CC-toiminto auttaa myös hallinnoimaan sähköpostikeskustelua. Kun käytät CC-toimintoa, kaikki vastaanottajat tietävät, kuka muu on saanut sähköpostin. Tämä auttaa välttämään päällekkäisiä vastauksia ja varmistaa, että kaikki ovat tietoisia keskustelun etenemisestä.

CC sähköpostin haitat

Tietoturva

CC-toiminnon käyttö sähköpostissa voi aiheuttaa tietoturvariskejä. Kun henkilö lisää useita vastaanottajia CC-kenttään, kaikki vastaanottajat voivat nähdä toistensa sähköpostiosoitteet. 

Tämä voi johtaa roskapostin tai haittaohjelmien lähettämiseen kaikille vastaanottajille. Lisäksi, jos yksi vastaanottajista on hakkeroitu, kaikki CC-kentässä olevat vastaanottajat voivat joutua alttiiksi tietomurrolle.

Yksityisyyden loukkaus

CC-toiminto voi myös johtaa yksityisyyden loukkaamiseen. Kun henkilö lisää henkilöitä CC-kenttään, kaikki vastaanottajat voivat nähdä toistensa sähköpostiosoitteet. Tämä voi johtaa henkilökohtaisten tietojen paljastumiseen, kuten henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen tai yhteystiedon. Tämä voi johtaa henkilökohtaisen yksityisyyden loukkaamiseen ja jopa identiteettivarkauteen.

CC sähköposti – Etiketti

CC on lyhenne sanoista ”carbon copy” ja se tarkoittaa kopion lähettämistä henkilölle, joka ei ole todellinen vastaanottaja. CC-kenttä on aina tarkoitettu niille osoitteille, jotka saavat kopion sähköpostista.

CC-koodin käyttäminen sähköpostissa on yleistä ja se on hyvä tapa pitää kollegat ja esimiehet ajan tasalla asioista, joista heidän on hyvä olla tietoisia. CC-kentän käyttöön liittyy kuitenkin myös tiettyjä etikettisääntöjä, joita tulee noudattaa.

Ensinnäkin, CC-kenttää tulee käyttää harkiten. On tärkeää miettiä, kuka tarvitsee tietää asiasta ja kuka ei. Liian laaja CC-lista voi aiheuttaa turhaa viestitulvaa ja häiritä vastaanottajia.

Toiseksi, päävastaanottaja tulee aina laittaa To-kenttään. CC-kenttä on tarkoitettu vain niille henkilöille, jotka saavat kopion viestistä.

Kolmanneksi, jos viesti sisältää arkaluonteista tietoa, tulee harkita, kuka saa viestin ja kuka ei. CC-kenttään ei tule laittaa henkilöitä, jotka eivät tarvitse tietää asiasta.

Lopuksi, CC-koodin käyttöön liittyy myös tiettyjä käytännön seikkoja. Esimerkiksi, jos viesti sisältää liitetiedostoja, tulee varmistaa, että kaikki vastaanottajat saavat ne. Lisäksi, jos viesti sisältää vastauspyynnön, tulee varmistaa, että vastaus lähetetään oikealle henkilölle.

CC-koodin käyttöön liittyy siis tiettyjä etikettisääntöjä, joita tulee noudattaa. Kun CC-kenttää käytetään harkiten ja noudatetaan etikettisääntöjä, se voi olla hyvä tapa pitää kollegat ja esimiehet ajan tasalla asioista.